Dai Duong

Ongoing Project

* New * Cơ hội đầu tư tuyệt vời tại TP Tân An

E-mail Print

CongdoanthumbHiện nay Công ty TNHH MTV Đại Dương Long An đang bắt đầu kêu gọi hợp tác đầu tư tại một khu đất có diện tích lớn tại trung tâm thành phố Tân An.

Read more...
 

Project : Mekong Riverside City

E-mail Print

thumb_centraltower2256Our life is increasingly busy and daily faced with the many insovable problem as environmental pollution, harsh climate, work pressure and take care of family economy, raising children, …

 

Read more...
 
.: Project - Cooperation Project Master Plan